Moje marzenie o Tobie zadomowiło się teraz w mej skroni
W niedostrzegalnym Uk
ładzie Rozświetlonego Serca
K
ąpiesz się tam Kochanie moje jak w wannie pełnej czystości
Twe cia
ło kobiece


Jak po
żar na połaciach osuszonego chrustu rozkoszą pryska
Światłocieniami migocą te cudne chwile przewodnie
Storpedujemy si
ę Miłością bezboleśnie
Pl
ącząc wargami o szyję, brwi i nosek


Niczym Eskimosk
ę Eskimosek w igloo z lodowych kostek
Mi
ędzy nami dwojgiem magnetyzm rozrasta się
Do niespodziewanych rozmiarów Czu
łości
Wpatruj
ę się w Ciebie skupiony na słodkich piersiach Twoich
Aby przyci
ągnąć podobieństwa wspólne z nimi serdecznie


Przedzieraj
ą się me Uczucia przez Najcudowniejszą Oazę
I docieraj
ą do apogeum Twej dziewczęcości
Tak jak planetarium opowiada Star
ą Baśń
O rozgwie
żdżonym po horyzonty Niebie


Ciebie
Pe
łnym
Przepe
łnionym Tobą
Niebie
Ty mój Niebie
Mój Niebie
Czaruj
ący
NieCzasem
Lecz Zawsze


Paweł Leopold Sieradziński

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.