Artykuł sponsorowany

Papier makulaturowy - jak powstaje?

Papier makulaturowy - jak powstaje?

Papier makulaturowy to produkt, który odgrywa kluczową rolę w przemyśle papierniczym i środowisku. Jego produkcja przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów, a także obniżenia zużycia drewna na potrzeby wytwarzania papieru. W tym artykule przyjrzymy się procesowi powstawania papieru makulaturowego oraz dowiemy się, jakie etapy musi przejść surowiec, zanim trafi na półki sklepowe.

Gromadzenie makulatury

Pierwszym etapem produkcji papieru makulaturowego jest zebranie odpowiedniej ilości makulatury, czyli odpadów papierowych. Może to być zarówno papier biurowy, kartony, gazety, czasopisma czy opakowania tekturowe. Ważne jest jednak, aby zbierać jedynie te materiały, które nadają się do recyklingu, takie jak białe i kolorowe papiery oraz tektura falista.

Sortowanie i przygotowanie surowca

Następnie zebrane materiały trafiają do zakładów przetwórczych, gdzie zostają poddane procesowi sortowania. W tym etapie usuwane są wszelkie zanieczyszczenia oraz materiały nienadające się do recyklingu, takie jak plastikowe okładki czy zszywki. Po oczyszczeniu papier jest kruszony na mniejsze kawałki, a następnie mieszany z wodą, tworząc masę papierową.

Proces odblewania

W celu uzyskania papieru o odpowiedniej bieli masa papierowa jest poddawana procesowi odblewania. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak użycie środków chemicznych czy procesy mechaniczne. Dzięki temu uzyskuje się papier o jednolitej barwie i strukturze, który może być następnie wykorzystany w produkcji różnych rodzajów wyrobów.

Formowanie arkuszy papieru

Masa papierowa trafia na specjalne maszyny, które mają za zadanie formować z niej arkusze papieru. W tym celu masa jest rozprowadzana na specjalnej siatce, która pozwala na odsączenie nadmiaru wody. Następnie arkusze są prasowane i suszone, aby uzyskać odpowiednią grubość i wilgotność.

Obróbka końcowa

Po wysuszeniu arkusze papieru są poddawane obróbce końcowej, która ma na celu nadanie im odpowiednich właściwości użytkowych. W zależności od potrzeb może to obejmować procesy takie jak powlekanie, kalanderowanie (walcowanie) czy też cięcie na odpowiednie formaty. Tak właśnie powstaje papier makulaturowy. 

Kontrola jakości

Każdy etap produkcji papieru makulaturowego jest ściśle kontrolowany pod kątem jakości. W tym celu przeprowadzane są różne testy, takie jak badanie wytrzymałości, gramatury czy też barwy papieru. Dzięki temu można mieć pewność, że finalny produkt spełnia wszelkie wymagania i jest odpowiedniej jakości.

Wpływ na środowisko i korzyści ekonomiczne

Produkcja papieru makulaturowego przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, gdyż pozwala na ograniczenie wycinki drzew oraz zużycia wody i energii w porównaniu z produkcją papieru z celulozy drzewnej. Ponadto recykling papieru pozwala na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Z ekonomicznego punktu widzenia, produkcja papieru makulaturowego jest również korzystna. Koszty związane z recyklingiem są niższe niż koszty pozyskiwania surowca drzewnego oraz jego przetwarzania. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obniżyć swoje wydatki, a także oferować produkty wykonane z papieru makulaturowego w konkurencyjnych cenach.